Vår berättelse.

Från maskinverkstad till träbåtsbygge 

På platsen där Finlands Träbåtscenter nu står har det byggts träbåtar i över tio år. Maskinverkstaden Kalarannan Konepaja, som verkat i Kotka i decennier, flyttade på hösten 1999 till nya utrymmen i Mussalo och andelslaget Kotka Träbåtscenter, som bildats vid samma tidpunkt, flyttade in. Huvuddelen av andelslagets medlemmar bestod av båtbyggare, som studerat träbåtsbygge i Fredrikshamn. Kotka stad, som hade arrangerat tre lyckade internationella träbåtsmässor på 1990-talet, stödde andelslaget i dess inledande skede genom att delta i reparationen av fastigheterna och iståndsättningen av mark- och vattenområdena. .

Ny ägare och nya vindar 

Henrik Andersin, den välkända träbåtsentusiasten och seglaren i sexmetersklassen, fattade intresse för träbåtskunnandet i Kotka. På våren 2004 grundade han tillsammans med några av andelslagets medlemmar båtbyggeriet Red Sky, som också blev medlemsföretag i andelslaget. Med tiden hade de flesta av andelslagets övriga båtbyggare sökt sig till andra trakter och verksamheten minskade.. 

På hösten 2006 köpte Henrik Andersin Blue Marlin, en klassisk tävlingssegelbåt i 12-metersklassen som ritats av Charles E. Nicholson och byggts 1938. Båten hämtades från Slovenien med specialtransport genom Europa till Kotka och man började söka efter en lämplig plats där restaureringsarbetena, som skulle ta flera år, kunde utföras. 

På våren 2007 lämnade Andersin ett anbud på Kotka Träbåtscenters fastigheter. Staden godkände anbudet och hyrde ut land- och vattenområdena åt Andersin genom att teckna ett långvarigt hyreskontrakt. Utrymmena var emellertid inte tillräckliga för iståndsättningen av Blue Marlin.

En helhet i tidens anda

 

Det nya moderna båtbyggeriet som skulle uppföras på Träbåtscentrets tomt ritades av arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki. Samtidigt renoverades centrets befintliga utrymmen och en stadig brygga uppfördes för lyft av båtar. Som projektkoordinator anställdes överstelöjtnant Leo Skogström, som på 1990-talet på många sätt verkat till förmån för träbåtar. Byggnadsarbetena inleddes i början av augusti 2007 med YIT som huvudentreprenör. Projektet stod färdigt inom utsatt tid och centret invigdes 21.5.2008. Så hade träbåtsbyggandets framtid i Kotka fått en god grund att stå på inför framtiden. 

Finlands Träbåtscenter är en helhet på 1,5 hektar i Kotka kulturhamn, granne till Maritimcentret Vellamo. Centrets blickfång är båtbyggeribyggnaden med dess bågformade, kopparbelagda tak. Centret är emellertid också mycket annat.