Passion.

Finlands Träbåtscenter grundades för att vårda och utveckla Finlands träbåtskultur. Det bästa sättet att upprätthålla en tradition är dock att grunda nya traditioner. Därför så bygger RedSky-varvet även nya pärlor för nästa generation, förutom restaureringen av gamla båtar.

Trä är ett levande material. En träbåt, likt en människa, åldras med stil och värdighet med rätt vård. In i minsta detalj får en träbåt endast mera karaktär när den åldras. Vi har märkt att folk som besöker oss vill först och främst röra och smeka den lakade träbåtsytan. Inget modernt material skapar samma primitiva upplevelse som den släta, lackade ytan av trä.

Vi försöker ändå att aktivt utveckla träbåtskulturen för att motsvara framtida förväntningar. En modern träbåt är mera praktisk än sina föregångare och absolut lika praktisk som de andra moderna materialen. Utan att tumma på skönheten.

Vi förstår hur mycket passion och kärlek en ägare riktar mot sin träbåt. Vi vill hjälpa ägaren att förstå och utveckla sitt intresse för träbåtar. Därför är Finlands Träbåtscenter även öppen för allmänheten under arbetstid. Utan inträdesavgift.

Eftersom vi förenas i samma passion.